Pavel Kralev
m
Follow us

В началото на 2020 ще стартира експериментален проект за изграждане и строежа на Дома на спасителя, в който живеещите и гостите ще могат да се чувстват възможно най-близко до реалните условия в планината, в собствен двор с високи дървета на по няколко етаж, на разтояние...